top of page

Фолклорни духови инструменти

HomeFlute.jpg

Дудук, двоянка, келтска флейта (Tin Whistle), индианска флейта (Quena), китайска бамбукова флейта, блокфлейта - това е само част от арсенала на този курс. Тези инструменти, запазили се през вековете, носят неподражаем чар и силен автентичен привкус на всяко музикално изпълнение, в което участват. Те са от една страна сравнително лесни за овладяване - на тях можете да изпълнявате прекрасни пасторални мелодии, но от друга - те позволяват изключително бързи и технични сола и пасажи. Неслучайно големите майстори - изпълнители на такива инструменти са често канени като участници в най-различни национални и муждународни музикални проекти.

bottom of page