Цигулка

so-1.jpg

Цигулката е един от най-виртуозните инструменти, притежаващ както изключително богати технически възможности, така и неповторима красота и чувственост на тона. Тя е един от водещите инструменти при класическата музика, но се вписва прекрасно и в най-различни други стилове - поп, рок, метал, кънтри, джаз, фюжън и т.н.. Тя е намерила своето място и във фолклора на най-различни страни по света - от западна Европа, през Америка, та до ориента и Индия. В курса по цигулка вие ще усвоите основите постановки при свирене на този инструмент, ще развиете изпълнителската си техника, ще натрупате репертоар, който да изпълнявате на концерти и конкурси, ще имате възможност да свирите в ансамбъл, за да се научите да се сработвате с други музиканти, ще работите с диригент, което за вас ще бъде полезен опит, особено ако вашето поле на изява ще бъде класическата музика. Паралелно със заниманията ви по инструмент ще изучавате солфеж и музикална теория, а по желание можете да посещавате и нашите беседи по история на класическата и популярната музика. Разбира се, конкретният учебен материал ще бъде съобразен с вашите лични желания, вкусове и предпочитания.