top of page
Group on Drums

"ДА БЪДЕШ"
фестивал на изкуствата за хора със специални потребности

Форум за изява и развитие на творческия потенциал на хора с различни физически или ментални увреждания. Фестивалът има за цел да предостави сцена за изявa, да насърчава и мотивира развитието на творческите заложби, да даде възможност за създаване на нови приятелства и срещи с хора, които се борят с предизвикателствата на увреждането.

Във фестивала могат да участват хора и състави, които пеят, свирят, танцуват, рисуват, пишат, занимават се с театър, кино, приложни изкуства и др.

Каним също така специалисти – терапевти, педагози, социални работници, които работят с хора със специални потребности, да вземат участие в кръгла маса, свързана с обмяна на опит.

Фестивалът ще се проведе на 27 юли на откритата сцена в парк „Св. Троица“, жк “Илинден”

За да се включите, свържете се с нас на тел: 0898662627 или на e-mail: vladani@abv.bg не по-късно от 10 юли 2023 г.

Фестивалът „Да бъдеш“ е инициатива на Музикален център „Art Libitum” в партньорство със Сдружение „Усърдие“ и Столична община, Район „Илинден“.

bottom of page