top of page
Poster Jazz+-.jpg

Джаз теория, хармония и основи на импровизацията

Онлайн курс

Целта на курса е да бъде ваш пътеводител в необятната вселена на джаза и импровизацията - да ви даде основни знания и умения, без които не може, но и да ви помогне да формирате своя лична перспектива, усет и култура, която да надграждате в бъдеще.


Курсът съчетава основни познания по джаз хармония и теория с практически занятия – свирене в група и джем сешъни. В него ще се запознаете със строежа на джазовите акорди и скали, с функциите, които изпълняват, с основните хармонични прогресии, с музикалните форми, с особеностите на различните стилове (суинг, боса нова, блус, латин, фюжън и др.) и с техните емблематични представители, с функциите на различните инструменти в групата и с тяхното взаимодействие. Ще ви помогне да натрупате репертоар от джаз стандарти, които да изпълнявате на концерти и джемсешъни.


За да бъде полезен той за вас е необходимо да владеете в някаква степен вашия музикален инструмент или гласа си, да имате базова нотна грамотност, както и да имате интерес към тази музика. Не е необходимо да сте изучавали музикална теория или хармония досега.


Курсът ще се проведе хибридно – теоретичните занимания ще се проведат онлайн чрез ZOOM, а практическите – на живо – в студиото на Музикален център Art Libitum София. При наличие на достатъчно добра продукция, участниците в курса ще имат възможност да се представят в рамките на Младежки джаз фест София 2023.


Сред темите в курса:

 • Кратка история на джаза

 • Интервалите - видове и разновидности

 • Акордите – строеж и функции

 • Скали – строеж, функции, връзка с акордите

 • Хармонична прогресия, хармоничен анализ, рехармонизация, основни прогресии и каденци (iiVI и др.)

 • Ритъм и груув

 • Соло – мотив, фраза, мелодична линия, секвенция и др.

 • Акомпанимент - компинг модели, бас линия

 • Музикални форми в джаза (блус, ААВА и др.)

 • Стилове в джаза (Swing, bebop, cool, modal, free, fusion, latin, bossa nova и др.)

 • Функции на инструментите в група, комуникация, джем сешън

 • Видове джазови състави

 • Вокална импровизация (скат, вариация и др.)

 • Джазов репертоар

 • Много упражнения и практически задачи

Курсът стартира в началото на октомври 2023 г. и е с продължителност два семестъра. За въпроси и записване можете да се свържете с нас на 0898662627, или да ни пишете на e-mail: vladani@abv.bg.

Джаз теория, хармония и основи на импровизацията: About
bottom of page