top of page

Импровизация

728---base_image_4.1424269163.jpg

Курсът е за тези от вас, които вече са овладели в някаква степен поне един инструмент и искат да разширят творческите си хоризонти отвъд написаната музика. Особено е подходящ за тези, които искат да се занимават с композиране. Целта на курса е да ви срещне с основни прийоми в импровизацията както в джаза, така и в много други стилове и традиции, да ви подскаже някои от възможните посоки на развитие на музикалния материал, да ви запознае с различни практики и опит в тази сфера. Но най-важната му задача е да ви провокира да мислите нестандартно, да бъдете спонтанни и да осъзнаете, че единствените граници на вашата творческа инвенция са тези, които самите вие си поставите.

Примерна програма на курса (разбира се, конкретния материал ще бъде съобразен с вашите желания и стилови предпочитания):


Основи на импровизацията


Тема
Музикален мотив
Музикална фраза
Как да започнем, как да развием и как да завършим дадена фраза
Как да използваме елементите, заложени в тематичния материал
Как да развием тематичния материал
Какво е вариация
    
Малко хармония

Какво е акорд
Строеж на акордите
Видове тризвучия и четиризвучия
5,6 и 7 гласни акорди
Алтеровани акорди 
Акорди с добавени тонове
Гроздовидни акорди (cluster)
Suspended chords (sus4 и sus2)
Power chords (no3)
Битонални акорди
Функции на акордите

тоника, субдоминанта, доминанта
Акорди на 2,3,6 и 7 степен
Устойчивост, неустойчивост, разрешаване на хармоничните тежнения, тоналност
Консонанс, дисонанс в класическата и в джаз хармонията

Обръщения на акордите 
Свързване на акордите
Използване на широко или тясно разположение на акордите 
Crunch chords
Използване само на някои от тоновете на акорда
Свирене на акордите без основен тон (rootless)
Секвенция
Модулация
Каденца
Елипсис
Рехармонизация – кога, защо, как
Тритонусова замяна

Хармонична прогресия
Какво е хармонична прогресия
Характерни прогресии в популярната музика и джаза
12 тактова блус схема
Прогресията ii V I – строеж, видове, свързване, начини за интерпретиране
Circle of fifths
I VIm IIm V7, I V Vim IV или в колко стотин песни ще разпознаете тези прогресии
Други популярни прогресии в поп музиката


Скали

Какво е мood
Какво е скала
Натурален мажор    
Лидийски мажор
Миксолидийски мажор
Натурален, хармоничен и мелодичен минор
Дорийски минор
Фригийски минор и испано-фригийски мажор
Локрийски лад и умалено тризвучие
Разновидности на диатоничните скали:
Фригийски мууд с голяма 6 степен (или дорийски с малка 2 степен)
Лидийски увеличен 
Лидийски доминант
Миксолидийски с малка 6 степен
Локрийски с голяма 2 степен
Пентатоника (мажорна и минорна)
Блу тон
Блус скала
Алтерована скала
Хроматична скала
Целотонна скала
Характерни екзоточни скали – ориенталски скали, четвърттонови скали, скали, съдържащи хиатуси – бихармоничен минор и мажор, макам, японска 12 тонова скала, и др.
    
Анализ

Структурен, хармоничен, мелодичен, стилов анализ на музикалното произведение
Какво е интро 
Какво е куплет (verse)
Какво е пред хорус (pre chorus), 
Какво е припев (chorus или refrain)
Какво е бридж (bridge)
Какво е инструментално соло (instrumental solo)
Какво е аутро (outro)
Какво е АABA
Какво е Head
Какво е Fill
Какво е Turnaround
Какво е CODA
Как да анализираме и да запаметим акордовата прогресия на парчето
Как да се научим да мислим за акордите като за степени върху диатоничните скали
Как да транспонираме парче в друга тоналност, използвайки това си умение


Lead sheet

Какво представлява Lead sheet и каква информация съдържа
Други начини за нотация:
        Chord chart
        Rhythmic notation
        Slash notation
        Nashville notation etc.
 
Група

Какво е комбо
Трио, кватрет, квинтет и т.н.
Какво е биг бенд
Накратко за особеностите и техническите възможности на инструментите
Функции и роли на инструментите в групата – ритъм, бас, хармония, соло


Ритъм

Какво е ритмичен патерн
Какво е груув
Какво е фийл
Какво е брейк
Какво е 4-инков. 8-инков, 16-инков фийлинг
Какво е straight
Какво е shuffle
Какво е свирене on the beat,  и behind the beat
Какво е свирене offbeat
Характерни патерни на ударните инструменти при различните стилове


Бас

Какво е бас линия
Как да построим мелодията на баса, свързвайки отделните акорди
Как се съотнася баса спрямо ударните инструменти
Какво е walking bass
Какво е half time бас
Какво е риф
Какво е бас патерн и как се прилага върху акордова прогресия
Характерни бас патерни за различните стилове


Хармония

Как да използваме лявата ръка (за пианисти) 
Как да свирим само квинти и октави върху всеки акорд от прогресията
Как да добавим към тях терците и септимите 
Как да използваме 9, 11 и 13 степен на акордите
Какви обръщения да използваме за различните акорди
Каква звучност носят дисонансните интервали при тясно и при широко разположение на акорда
Как да изберем кои тонове от акорда да изсвирим и кои да пропуснем
Как и кога да свирим акорди без основен тон (rootless)
Как си взаимодействат акордите на пианото с линиите на баса и на солиращия инструмент
Как се звучим грууви заедно с баса и барабаните
Какво е компинг патерн и компинг фраза
Как да свирим block chords stabs
Какво е остинато и как да измисляме интересни остинато модели
Какво е арпеж и какво можем да правим с него
Какво е риф 
Какво е рехармонизация, кога, как и защо се използва


Соло

Как да интерпретираме мелодиятя на песента
Как да изградим импровизирано соло
Как да създадем усещане за цялостност и развитие на солото
Как да започнем фраза
Как да си представим фразата в период от 4 или от 8 такта
Как да завършим фразата си
Как да открием подходящата скала, изхождайки от хармоничната прогресия
Как да използваме проходящи тонове
Как да използваме чужди на скалата тонове
Как да свирим „извън скалата”
Как да открием поредица от няколко акорда, върху които можем да използваме една и съща скала
Как да комбиниране в мелодията повече от една скала
Какво е lick
Кога и как да използваме гами и гамовидни пасажи
Как да използваме в солото си арпежи
Какво е мелодичен скок
Какво е повторение 
Как да използваме секвенции
Какво е ритмично изместване на фразата
Какво е аподжиатура и двойна аподжиатура
Какво е парадидъл 
Как да интерпретираме и променяме ритъма
Как да свирим behind the beat или out of tempo
Как да комбинираме shuffle и straight в акомпанимента и в солото
Tips and licks
Какво е джаз артикулация 
Какво представлява техниката Call and response


Вокална импровизация

Как да изнислим интересна вариация на мелодията
Какво представляват Riffs and runs
Какво е скатово пеене


Отношения между различните групи инструменти по време на импровизация

Как да солираме чрез следване на хармоничната прогресия на акомпаниращ инструмент
Как да хармонизираме в реално време чрез следене на солиращия инструмент
Как да поддържаме ритмично солиращите и акомпаниращите инструменти
Как да развием изпреварващо мислене (предвиждане на вероятните мелодични, хармонични и ритмични ходове при другия/другите)
Как да развием бързина на мисълта и крайниците
Как да запазим добър баланс, усещане за динамика, за темпо и за груув между инструментите в групата
Как да се научим да слушаме другите инструменти докато свирим
Как да сработим собственото си его с това на другите музиканти, за да зазвучим наистина като група


Репертоар

Какво е стандарт
Какво е джем сешън
Какво е Real Book
Как да учим нови стандарти – методически насоки и съвети
Списък със стандарти, които всеки джаз музикант трябва да знае
Списък с препоръчителни изпълнители за слушане и крадене на занаят


Импровизация в различни музикални стилове

Блус – 12 тактова блус прогресия, пентатоника и блу тонове, характерни прийоми, страйд пиано, буги, блус джаз и т.н.
Суинг – как да свирим shuffle и offbeat в суинг, как барабаните и баса водят парада, що е то федъринг, що е компинг патерн и компинг фраза, walking bass, half time, low, medium, fast, double time swing, balade, jazz walz и т.н.
Бибоп – началото на модерния джаз – многогласни акорди, бързи акордови смени, бибоп скали,  b5, b9, бързо темпо, HEAD and solos
Куул джаз – богата и по-спокойна звучност. Развитие във времето
Модален джаз – използване на максимумът от възможностите на един mood
Free джаз – алтернативен начин да организираш нещата
Фюжън – там някъде, между джаза, рока, електрическите инструменти, синтезаторите и какво ли още не
Фънк – всичко е ритъм. 16-тинков фийлинг, ритмични патерни, включване на клавинета и фендер пианото, рифове, straight и shuffle, slap bass, mute guitar, за красотата на дорийския минор и т.н.
Ритъм енд блус, соул и госпъл – или как афроамериканската традиция дава цвят на поп музиката. Riffs and runs
Drum and bass, hip hop, trip hop – или за непоправимото влияние на фънка върху всичко нататък
Acid jazz – намесиха се и машините
Chill out – за душата
Латин джаз:
Боса нова, самба и изобщо бразилското влияние, какво е клаве, b5, b9, #5 и други хубави звучности
Салса, румба, ча ча ча или докосване до кубинската музика. Tumbao, montuno, mambo, clave, verse и refrain и т.н.
Сока, калипсо или музиката на Тринидат и Тобаго
Ска и реге – музиката на Ямайка
Рок – дълбоката връзка с блуса – нова сила и страст в пентатониката и 12 тактовата блус прогресия
Прогресив или как от рока да направим изкуство, в солото е истината
World music – или изведнъж започнахме да говорим много езици с необятен речников запас:
Западна европамузиката на келтите в ирландския фолклор
Две думи за фламенкото
Балканската музика – неравноделни размери, характерни звучности, хора и ръченици, надсвирване или има ли общо между чалгията и джаза
Бегло запознаване с импровизацията в африканската музика
Индийската рага – индийското джаз комбо
Ориенталската музика – медитативната музика на дервишите
Мантриката и тибетската музика
Две думи и за японската музика


Други аспекти на импровизацията

Импровизация върху зададена немузикална тема
Звукова картина
Музикална среда
Изобразителна и сюжетна музика
Импровизация в контекста на други изкуства - танц, пантомима, театър, кино, слово, и др.
Импровизация и синтез на изкуствата
Импровизация чрез използване на непознати за вас инструменти
Взаимодействие с публиката

bottom of page