top of page

Солфеж, теория, хармония

music-theory.jpg

Солфеж

Целта на курса е да развие вашия слух и да ви научи да боравите бързо и ефективно с нотния текст. Материалът зависи от вашето ниво - едногласни и многогласни диктовки, четене и свирене на нотен текст от пръв поглед (прима виста), както и други практически упражнения.

Теория

Курсът има за цел да направи от вас грамотни музиканти, да ви запознае с всичко, свързано с нотите, трайностите, интервалите, октавовите групи, динамиката, ладовете и още много непознати, но необходими думички, чиито значения съвсем скоро ще научите.

Хармония

Тук ще научите какво представляват акордите, как се построяват, как се свързват един с друг, какви функции изпълняват, какви обръщения могат да приемат. Ще научите какво е консонанс и дисонанс, лад, диатоника, хроматика, и как да ги използвате. Ще се сблъскате с огромната роля на хармонията в създаването и аранжирането на музикални произведения. Ще се научите да хармонизирате мелодия, както и още много неща, които ще ви помагат в практиката.

Курсът се препоръчва особено при кандидатстване в музикални училища или академии. 

bottom of page