top of page

Поп, рок и джаз пеене

Screen-shot-2014-11-27-at-12.39.10-PM.jp

В този курс вие ще развиете възможности на своя глас, ще се запознаете с устройството на гласовия апарат, ще усвоите техниките на дишане и звукоизвличане, ще се научите как да използвате ефективно резонаторите си, ще разширите диапазона си, овладявайки възможностите на различните му регистри, ще се научите на правилна артикулация и дикция. Ще откриете какви възможности ви дава пеенето с микрофон, ще пеете както със сингбек или корепетитор, така и с истинска съпровождаща група. Ще работим върху сценичното ви поведение. Когато понапреднете, ще участвате и в многогласни ансамблови изпълнения. Ще натрупате опит както на сцена, така и при работа в звукозаписно студио. Разбира се, ще ви обучаваме също на солфеж и музикална теория, които са, меко казано, задължителни за един грамотен музикант, а за да ви помогнем в практическата реализация на вашия талант, ще ви съдействаме да подберете, разучите и отработите богат и разнообразен концертен репертоар, съобразен с конкретните особености на вашия глас.

bottom of page