top of page

Композиция, оркестрация, аранжимент

photo-1465847899084-d164df4dedc6.jpg

Класическа композиция

В програмата се изучават класически музикални форми, камерна, хорова музика, докато се стигне до техните големи братя - симфония, опера и балет. Включени са също и съвременни композиционни техники и похвати, както и се обръща подобаващо внимание на музиката за кино и телевизия. Паралелно с това курсът включва и обучение по симфонична и духова оркестрация.

Продължителност на курса: 6 семестъра

I модул

Музикални форми

24 часа (3 месеца)

 

Основни форми

 • Едноделна форма (период)

 • Двуделна форма

 • Триделна форма

 • Вариационна форма

 • Рондо

 • Сонатна форма

 

Полифонични форми

 • Канон

 • Инвенция

 • Фуга

Инструментознание 1 част

 

За завършване на модула се изискват три композиции в прости форми и една в полифонична форма. Инструментознание – тест 1 част.

 

II модул

Вокална и камерна музика

24 часа (3 месеца)

Вокална музика

 • Солова песен или цикъл песни

 • Хорова песен или цикъл песни

Теория:

 • Устройство на гласовия апарат

 • Видове гласове, възможности, особености

 • Видове вокални ансамбли

Камерна музика (циклични форми)

 • Соната

 • Трио

 • Струнен квартет

 • Струнен квинтет

Инструментознание 2 част

За завършване на модула се изискват 1 солова, 1 хорова песен, както и едно камерно произведение. Инструментознание – тест 2 част

III модул

Големи форми

48 часа (6 месеца)

Драматургичен модул

 • Опера

 • Оперета

 • Балет

 • Мюзикъл

Теория:

 • Въведение в драматургията

 

Оркестрация

 • Струнен оркестър

 • Симфоничен оркестър – двоен и троен състав

 • Духов оркестър

 

За завършване на модула се изисква едно музикално-драматургично произведение, както и три оркестрации за различни състави

 

Допълнителен модул:

Съвременни композиционни техники

 • Алеаторна техника

 • Сериална техника

 • Спектрализъм

 • Микротонова техника

 • Минимализъм

 • Електроакустика

 • Концептуализъм

IV модул

Големи форми

48 часа (6 месеца)

Симфоничен модул

 • Инструментален концерт

 • Кантата, оратория

 • Симфония, симфонична поема

Допълнителен модул

Музика в медиите

24 часа (3 месеца)

 • Кино

 • Телевизия

 • Реклама

 • Видеоигра

Работа в студио

 • Електронни и семплирани инструменти

 • Саунд дизайн – продукция и постпродукция

За завършване на модула се изисква саундтрак за 1 филм или видеоигра, както и музика за една реклама

Поп, рок и джаз композиция

Курсът предлага обучение по композиция и оркестрация в сферата на популярната музика и джаза. В него се разглеждат основните изграждащи елементи на една песен. Изучават се характерните особености на различните стилове в поп и рок музиката - ритъм, груув, хармонични прогресии, рифове, ритмични и мелодични патерни и др. Отделни модули са посветени на джаза, електронната музика и world music. Паралелно с това курсът включва и обучение по аранжимент и оркестрация за поп, рок и джаз състави - комбо, биг бенд и естрадно-симфоничен оркестър.

П Р О Г Р А М А

Въвеждащ модул

Дялове на песента

 • Intro

 • Verse

 • Pre-chorus

 • Chorus (refrain)

 • Post-chorus

 • Intermission

 • Bridge

 • Ellision

 • Instrumental solo

 • Outro (conclusion)

Форми

 • AB

 • ABC

 • ААВА (32 bar)

 • ABACA

 • Blues (12 bar)

I модул – песен (Songwriting)

 • Балада (поп, рок, джаз) с пиано или китара

 • Блус

 • Рок, хард рок или метъл

 • Поп

 • Funk, Disco, Soul, R'n'B

 • Латино и др.

Акценти: музикална форма, работа с текст, прозодия

II модул – jazz

 • Swing

 • Bebop

 • Bossa Nova

 • Latin

 • Modal

 • Funk

 • Fusion

 • Acapella Jazz, Gospel, SATB

 • Big Band

Акценти: форми в джаза, iiVI progression, chord changes, modal jazz и др.

III модул – Electronic

 • Dance, Techno, Trance

 • Synth Pop

 • Hip Hop

 • Chill Out

 • New Age

 • Acid Jazz

Акценти: работа със секвенсери, синтезатори, програминг, звуков дизайн, музикално продуциране

IV модул – World

 • Celtic

 • Afro

 • China, Japan, Korea

 • Arabic

 • India

 • Mediterranean, Medieval

 • Балканска

Акценти: Кратка история на тези култури. Характеристики на традиционната им музика – жанрове, изразни средства – ритмика, ладове, форми, характерни инструменти

V модул – Драматургични форми

 • Мюзикъл

 • Рок опера

 • Балет

 • Саундтрак

Акценти: Основи на драматургията, изграждане на образ, среда, музика и емоции, структура на драматургичното произведение, лайтмотив

VI модул – Дипломна работа

 • Развита композиция – прогресив рок, метал, джаз, електронен, етно или др. албум, Рок опера, мюзикъл, сюита

Акценти: Авторова индивидуалност, стил, цялостен облик. Заявяване на авторова творческа идентичност

Оркестрация, аранжимент

Курсът "Оркестрация, аранжимент" е разделен на 4 модула, насочени към специфична жанрова сфера - инструментознание, симфонична оркестрация, оркестрация за поп, рок и джаз състави и електронна музика. Курсът може да се изучава както самостоятелно, така и като част от програмата на горните два курса.

I модул

Инструментознание

24 часа (3 месеца)

Запознаване с музикалните инструменти - еволюция, конструкция, технически възможности, приложение в оркестъра и др. Запознаване с видовете оркестри - състав, оркестрови групи, функции, еволюция.

II модул

Симфонична оркестрация

48 часа (6 месеца)

Състав на симфоночния оркестър, оркестрови групи, двоен и троен състав

Анализ на клавир

Оркестрация за струнен оркестър

Оркестрация за струнен оркестър и дървени духови

Оркестрация за струнен оркестър и медни духови

Оркестрация за пълен симфоничен оркестър

III модул

Поп, рок и джаз

48 часа (6 месеца)

Особености на различните стилове в популярната музика и джаза - хармонични прогресии, характерни патерни, рифове, груув, музикални форми.

Комбо състав

Комбо състав и допълнителни перкусии

Комбо състав и щрайх

Комбо състав и брас секция

Оркестрация за естрадно-симфоничен оркестър или биг бенд

Опция - оркестрация за духов оркестър

IV модул

Електронни инструменти

48 часа (6 месеца)

Аналоговите и цифрови синтезатори, семплери, текстури, лууп машини, модулатори, MIDI програминг и работа с DAW, звуков дизайн.

bottom of page